КИЧЕВО

  Кичево лежи во средишниот дел на Кичевската Котлина. Историски…

Коментарите се исклучени на КИЧЕВО

ВЕВЧАНИ

Едно од најстарите и најавтентични села во струшкиот регион, сместено…

Коментарите се исклучени на ВЕВЧАНИ

ДЕБАР

  Дебар е град во западниот дел на Македонија и…

Коментарите се исклучени на ДЕБАР

ПЕШАЧКА ТУРА: Претор – Сливница – Манастир Пресвета Богородица – Црква Свети Ѓорги над село Курбиново

ПЕШАЧКА ТУРА: Претор – Сливница – Манастир Пресвета Богородица –…

Коментарите се исклучени на ПЕШАЧКА ТУРА: Претор – Сливница – Манастир Пресвета Богородица – Црква Свети Ѓорги над село Курбиново

ЕЗЕРСКА ТУРА: Село Стење – Манастир Свети Илија со плажа Вакув во заливот Лиса село Коњско – Островот Голем град.

 Езерска тура: Село Стење – Манастир Свети Илија со плажа…

Коментарите се исклучени на ЕЗЕРСКА ТУРА: Село Стење – Манастир Свети Илија со плажа Вакув во заливот Лиса село Коњско – Островот Голем град.