You are currently viewing Протокол за патување – Грција
  • Post published:
  • Post category:COVID-19

За секторот туризам

Здравствени протоколи што ќе се применуваат во сите хотели во земјата за нивно безбедно повторно отворање и работење после пандемијата COVID-19

Препорачани датуми за повторно отворање на хотелите во Грција (кои се затворени откако земјата за прв пат започна да се заклучува):
1 јуни: Отворање на хотелите преку целата година
15 јуни: повторно отворање на сите други установи за туристичко сместување (сезонски хотели и одморалишта)
Спецификациите за повторно отворање на хотелите во Грција се применуваат за сите видови на туристички сместувачки капацитети без оглед на техничките и оперативните карактеристики, класификацијата, видот и времетраењето на работењето.
Секој хотел во Грција е должен да подготви и да следи протокол во согласност со упатствата на Министерството за туризам.

Општи информации – Задолжителни активности
Акционен план (хотели со 50+ соби)
Администрацијата / управувањето со хотели со капацитет од повеќе од 50 соби е должна да изготви акционен план и индивидуални протоколи за секој дел од установата.
Поконкретно, целта на акциониот план е хотелот да преземе мерки за спречување и ефикасно управување со сомнителните случаи „Ковид-19“ со цел да се ограничи ширењето на вирусот на вработените и гостите.
Акциониот план мора да биде во согласност со препораките на грчката здравствена организација – ЕОДИ и ќе биде ревидиран според развојот.
Според секој акционен план:
– раководството на хотелот мора да назначи здравствен координатор за да го надгледува протоколот што се следи и индивидуални лица да го надгледуваат секој хотелски оддел (на пр. Ф & Б, домаќинство).
– хотелскиот персонал мора да биде обучен за следење и извршување на акциони планови
– од сите хотели ќе се бара да имаат лекар на повик, кој ќе постапи по упатствата на EODY за тестирање на сомнителни случаи на „Ковид-19“. Во исто време, преку телемедицина, лекарите ќе можат да ги следат сомнителните случаи.
Акционите планови ќе забележат кои хотели се акредитирани од тела за сертификација (по избор) во однос на преземање мерки за спречување и лекување на случаи на коронавирус.

Оперативен план за управување со случаи на „Ковид-19“ (сите хотели)
Сите установи за туристичко сместување, без оглед на големината, се должни да изготват оперативен план за да можат да управуваат со сомнителните случаи „Ковид-19“, во согласност со сегашните упатства на ЕОДИ.
Секоја установа мора да назначи координатор за супервизија на правилното управување со сомнителните случаи на коронавирус.
EODY мора да биде информиран за личните детали на сите координатори и лекарите кои соработуваат.

Хотелски персонал
– Сите членови на персоналот мора да бидат свесни за тоа како се пренесува вирусот „Ковид-19“; да можат да обезбедат информации за гостите; да бидат обучени за практики за чистење и дезинфекција на идентификуваните места; следете ги правилата за хигиена за да избегнете пренесување на вирусот (честа миење на рацете, избегнување на ракување, физичко растојание, избегнување контакт со рацете со очи, нос и уста и респираторна хигиена)
– Секој хотел мора да му обезбеди на секој член на персоналот лична заштитна опрема (маски, ракавици)
– На персоналот им се советува да останат дома и да побараат лекарска помош доколку искусат симптоми поврзани со болеста, известувајќи го здравствениот координатор на хотелот.
– Се препорачува персоналот да претрпи термички скрининг секое утро.
– Ако некој од персоналот дојде во контакт со случајот „Ковид-19“, тие треба да го пријават веднаш до здравствениот координатор на хотелот и да бидат ослободени од работата.

Книга за хотели
За заштита на јавното здравство, секој хотел мора да води ажурирана евиденција за вработените и сите гости кои престојуваат во хотелот – име, националност, датум на пристигнување и поаѓање, детали за контакт (адреса, телефон, е-пошта), така што комуникацијата е можна ако случајот со коронавирус е идентификуван во подоцнежно време.
Општата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR) мора да се почитува и сите членови на персоналот и гостите мора да бидат информирани дека нивните информации ќе бидат зачувани во досие заради причини за заштита на јавното здравје.
Неопходно е да ги снимите и ажурирате сите настани што можат да се појават во дневникот.

Комуникација
– Сите хотели мораат да ги известат своите вработени, гости, изведувачи, добавувачи, посетители и пошироката јавност за мерките на нивниот акционен план.
– Се препорачува на сите хотели да ги ажурираат своите веб-страници со посветен дел Covid-19, кој ќе содржи информации за нивната нова политика за преземање на зголемени мерки за хигиена, измени во часовите за отворање на заеднички простори и модификација на проверка / проверка- времетраење. Хотелите исто така можат да ги обезбедат овие информации со нивните расположливи средства (на пр. На јавни телевизори, во собни телевизори, на знаци во хотелот и печатени информации на рецепција).

Услуги за сместување

Рецепција / приемник
– Членовите на персоналот се должни да ги следат неопходните мерки за хигиена (честа миење на рацете), да ја одржуваат соодветната оддалеченост (најмалку еден метар од клиентите) и да избегнуваат ракување.